Sản phẩm nhựa PP

Làn nhựa LTTB273/2 Làn nhựa LTTB273/2
Kích thước: 45/40 x19/18 x H30/50 ...
Làn nhựa LTTB332 Làn nhựa LTTB332
Kích thước: 40/38 x20/18 x28/46 Chất liệu: Nhựa PP Màu sắc: Có...
Làn nhựa LTTB317 Làn nhựa LTTB317
Kích thước: 38/30 x 17/16 x30/38 Chất liệu: Nhựa PP Màu sắc:...
Làn nhựa LTTB318 Làn nhựa LTTB318
Kích thước: Size M 47/35 x17/16 x30/50 ...
Làn nhựa LTTB319 Làn nhựa LTTB319
Kích thước: 42/36 x 14/13 x29/47 Chất liệu: nhựa PP Màu sắc: Có sẵn hoặc theo...
Làn nhựa LTTB 470
Kích thước: 39x15x25/41 Chất liệu: Nhựa PP Màu sắc: Có sẵn hoặc...

Scroll To Top